Předpisy a legislativa

Předpisy a legislativa
Úřední deska Drážní inspekce

Platné drážní předpisy

2004_49.pdf Směrnice 2004/49/ES, o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (187,42 KB)

S149.pdf Směrnice 2009/149/ES, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, pokud jde o společné bezpečnostní ukazatele a společné metody pro stanovení výše škod při nehodách (780,59 KB)

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic (584,59 KB)

Zákony

Zákon č. 266/1994 Sb. Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění (435,4 KB)

Vyhlášky

Vyhláška č. 16/2012 Sb. Vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů (178 KB)

Vyhláška č. 100/1995 Sb. Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizaci, v platném znění (60,77 KB)
Vyhláška č. 101/1995 Sb. Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v platném znění (113,82 KB)
Vyhláška č. 173/1995 Sb. Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění (3,9 MB)
Vyhláška č. 175/2000 Sb. Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, v platném znění (249,25 KB)
Vyhláška č. 177/1995 Sb. Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění (262,25 KB)
Vyhláška č. 376/2006 Sb. Vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, v platném znění (743,0 KB)

Nařízení vlády

Nařízení vlády č. 1/2000 Sb. Nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, v platném znění (92,49 KB)

Podmínky pro ohlašování MU

ohlasovani_MU.pdf Ohlašování mimořádných událostí Drážní inspekci (61,6 KB)

170401_Druhy_MU.pdf Definice mimořádné události, druhy mimořádných událostí a případy, které se neposuzují jako mimořádná událost (199,21 KB)

Přístup k informacím

Vyhláška č. 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (147,6 KB)

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program Interní protikorupční program (170,76 KB)Zpět na výpis článků