Elektronická podatelna a datová schránka

Elektronická podatelna a datová schránka
Úřední deska

Centrální podatelna

Ministerstvo dopravy,
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,
110 15 Praha 1
IČO: 66003008
DIČ: CZ66003008
Spojovatelka: 225 131 111
Fax podatelny: 225 131 184
E-mail: posta@mdcr.cz
Datová schránka ministerstva dopravy
ID schránky: n75aau3
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Název schránky: Ministerstvo dopravy


Pracovní doba podatelny

Po 7:45 - 17:00
Út 7:45 - 16:15
St 7:45 - 17:00
Čt 7:45 - 16:15
Pá 7:45 - 16:15
 
Na výše uvedeném pracovišti jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. V případě, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument Ministerstvo dopravy dále nezpracovává. Pro urychlení zpracování doručených podání uvádějte č. j. nebo vyřizující útvar, pokud jsou Vám známy.
 

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči dat


Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk. Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně. Maximální velikost jedné zprávy je 20 MB.
 


Datovou zprávu (podání v digitální podobě) je možné doručit


prostřednictvím informačního systému datových schránek - maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB

 

Přijímané formáty datových zpráv


.pdf, .pdf/A, .xml, .fo, .zfo, .html/htm, .odt, .ods, .odp, .txt, .rtf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .jpg, .jpeg, .jfif, .png, .tif, .tiff, .gif, .mpeg1, .mpeg2, .wav, .mp2, .mp3, .isdoc, .isdocx verze 5.2 a vyšší, .edi, .dwg verze 2007 a vyšší, .shp, .dbf, .shx, .prj, .qix, .sbn, .sbx, .dgn verze V7 a V8, .gml, .gfs, .xsd.
 
Přestože datové schránky umožňují přenos souborů mnoha různých typů, neznamená to, že každý příjemce je vybaven programovým vybavením k jejich zpracování.  Pro obecná podání vůči úřadům doporučujeme používat přílohy v obecně rozšířených formátech, jako je PDF či DOC. Elektronické formuláře odesílejte ve formátech, které příslušný úřad očekává, čímž je zajištěno jejich bezproblémové následné zpracování. Obdrží-li úřad přílohu, kterou neumí otevřít, měl by odesílatele zprávy o této skutečnosti informovat a vyžádat si od něj doplnění podání ve formátu pro úřad srozumitelném.


ePdatelna (podání v digitální podobě) je možné doručit


prostřednictvím informačního systému e-mail - maximální velikost jedné zprávy je 20MB
 

Přijímané formáty e-mailové zpráv


.pdf, .doc, .xls, .rtf, .gif, .jpg, .jpeg, .eml, .docx, .xlsx, .png, .mp3, .mp2, .wav, .isdoc, .isdocx .zfo, .fo,
 

Náležitosti doručování datové zprávy a e-mailu


Pokud je součástí jednoho podání více elektronických souborů, musí být z podání zřejmé, který soubor je vlastním podáním a které soubory jsou jeho přílohami.

 

Bezpečnost datové zprávy


Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná), obsahuje datový formát, který Ministerstvo dopravy nepřijímá, nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, není podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.

 

Potvrzení o doručení datové zprávy


Zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude podavatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.


Zpět na výpis článků