Informace podle § 9b zákona č. 100/2001 Sb. pro stavbu "R6 Nové Strašecí – křižovatka s I/27 – stave