Návrh akčních plánů

Návrh akčních plánů
6. 6. 2019 8:45:40Úřední deska

Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, jako pořizovatel návrhů akčních plánů pro hlavní pozemní komunikace, pro hlavní letiště a hlavní železniční tratě
oznamuje
vyvěšení návrhu akčního plánu pro hlavní letiště, kterým je letiště Václava Havla Praha/Ruzyně, dále pak návrhy akčních plánů pro hlavní pozemní komunikace v jednotlivých krajích, dále pak návrhy akčních plánů pro hlavní železniční tratě v České republice, a to v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva dopravy www.mdcr.cz. Území aglomerací je vymezené podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku. Akční plány pro hlavní pozemní komunikace v Aglomeracích Praha, Brno, Olomouc, Liberec, Plzeň, Ústí nad Labem-Teplice a Ostrava nejsou samostatně projednávané a jsou součástí návrhů akčních plánů v krajích Středočeský (Aglomerace Praha), Jihomoravský (Aglomerace Brno), Moravskoslezský (Aglomerace Ostrava) a Olomoucký (Aglomerace Olomouc), krajích Liberecký (Aglomerace Liberec), Plzeňský (Aglomerace Plzeň) a Ústecký (Aglomerace Ústí nad Labem – Teplice).
Návrhy uvedených akčních plánů pro hlavní pozemní komunikace, pro hlavní letiště a pro hlavní železniční tratě jsou k dispozici k nahlédnutí v období od 6. 6. 2019 do 22. 7. 2019, a to každé pondělí od 13 do 16 hod., v budově Ministerstva dopravy ČR. Kontaktní osobou je Ing. Libuše Weinerová, referent odboru infrastruktury a územního plánu tel: 225 131 497 (e-mail libuse.weinerova@mdcr.cz). Mimo vymezenou dobu je možné do návrhů akčních plánů nahlédnout po telefonické domluvě.
Písemné připomínky nebo podněty adresujte na Ministerstvo dopravy ČR, odbor infrastruktury a územního plánu, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PO BOX 9, 110 15 Praha 1, a to do 22. 7. 2019.

3. kolo AP rok 2018

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků