Oznámení o možnosti převzít písemnost č. j. MD-12785/2021-930/3 - rozhodnutí o odvolání ze dne 27.05

Oznámení o možnosti převzít písemnost č. j. MD-12785/2021-930/3 - rozhodnutí o odvolání ze dne 27.05.2021
01.06.2021 21:43:43Úřední deska

Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále jen „ministerstvo“), jako příslušný správní orgán podle zák.č. 416/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, neznámým dědicům zůstavitelky MUDr. Anny Floderové, nar. 29. 01. 1950, naposledy bytem Mlýnský příkop 1788, Hranice I - Město, že mají možnost převzít následující písemnost: Rozhodnutí Ministerstva dopravy č.j. MD-12785/2021-930/2, sp.zn. MD 12785/2021/930, ze dne 27.05.2021, ve věci odvolání proti ustanovení opatrovníka neznámým dědicům.

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků