Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí o odvolání proti ustanovení opatrovníka č.j. MD-2

Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí o odvolání proti ustanovení opatrovníka č.j. MD-27757/2021-930/10 - neznámý spoluvlastník pozemku parc. č. 5089/19 v katastrálním území Bzenec – neznámí právní nástupci Cecilie JENÍČKOVÉ, roz. Slavíkové, nar. 31. 10. 1894, poslední trvalý pobyt Bzenec, Baráky 395
22.11.2021 8:53:28Úřední deska

Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále jen „ministerstvo“), jako příslušný správní orgán, v souladu s § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že neznámý spoluvlastník pozemku parc. č. 5089/19 v katastrálním území Bzenec – neznámí právní nástupci Cecilie JENÍČKOVÉ, roz. Slavíkové, nar. 31. 10. 1894, poslední trvalý pobyt Bzenec, Baráky 395, okres Veselí nad Moravou, datum úmrtí 20. 06. 1960, místo úmrtí Kroměříž, mají možnost převzít následující písemnost:
rozhodnutí Ministerstva dopravy o odvolání Města Bzenec proti usnesení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. 98695/2021 ze dne 02. 07. 2021 o ustanovení opatrovníka.
Písemnost je v souladu s § 25 odst. 1 správního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámý.

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků