Příkaz Ministerstva dopravy týkající se identifikačních karet v letectví

Příkaz Ministerstva dopravy týkající se identifikačních karet v letectví
30.04.2024 11:52:47Úřední deska

Ministerstvo dopravy jako věcně příslušný správní orgán dle ustanovení § 88 odst. 5 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s bodem 11.1.12 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/103, ze dne 23. ledna 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o vyjasnění, harmonizaci a zjednodušení, jakož i posílení některých specifických opatření k ochraně civilního letectví před protiprávními činy, vydává příkaz, který stanoví způsob a podmínky, za nichž mohou subjekty vydávající letištní identifikační karty, identifikační karty členů posádek a školitelé odborné přípravy dočasně považovat předložený doklad o spolehlivosti, u něhož uplynula doba platnosti, nadále za právně relevantní, tedy vydaný v souladu s platnou právní úpravou.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků