Rozhodnutí o odvolání Obce Jeseník nad Odrou proti územnímu rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezs

Rozhodnutí o odvolání Obce Jeseník nad Odrou proti územnímu rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 16. 10. 2020 č. j. MSK 27863/2020, kterým umisťuje stavba označená jako „Polom – Suchdol n. O., BC“
29.04.2021 14:20:40Úřední deska

Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, jako příslušný odvolací správní orgán dle § 2e odst. 3 písm. a) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“), rozhodlo o odvolání Obce Jeseník nad Odrou, IČ 00297976, Jeseník nad Odrou 256, 742 33 Jeseník nad Odrou, proti územnímu rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu, ze dne 16. 10. 2020 č. j. MSK 27863/2020, sp. zn. DSH/5530/2020/Sko, kterým se na pozemcích v katastrálních územích: k. ú. Blahutovice, k. ú. Heřmanice u Polomi, k. ú. Hrabětice nad Odrou, k. ú. Jeseník nad Odrou, k. ú. Mankovice, k. ú. Polom u Hranic, k. ú. Polouvsí, k. ú. Suchdol nad Odrou umisťuje stavba označená jako „Polom – Suchdol n. O., BC“, a to v rozsahu stavebních objektů a provozních souborů uvedených v rozhodnutí krajského úřadu, t a k t o:
Odvolání Obce Jeseník nad Odrou, IČ 00297976, Jeseník nad Odrou 256, 742 33 Jeseník nad Odrou, ze dne 02. 11. 2020, se podle § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
z a m í t á
a územní rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a chytrého regionu, ze dne 16.10.2020 čj. MSK 27863/2020, sp. zn. DSH/5530/2020/Sko, o umístění stavby „Polom – Suchdol n. O., BC“ v katastrálních územích: k. ú. Blahutovice, k. ú. Heřmanice u Polomi, k. ú. Hrabětice nad Odrou, k. ú. Jeseník nad Odrou, k. ú. Mankovice, k. ú. Polom u Hranic,
k. ú. Polouvsí, k. ú. Suchdol nad Odrou,
s e   p o t v r z u j e.

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků