Rozhodnutí o změně zařazení části celostátní dráhy v železniční stanici Tábor, technologické kolejiš