Stavební úpravy na dálnici D10 pro účely zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu - Oznámení o zruše