Ustanovení opatrovníka osobě neznámé v rámci společného řízení „D46 Výstavba telematických systémů“