VÝZVA k předložení žádosti o dotaci na přenesený výkon státní správy v oblasti sportovních létajícíc