Výzva k podání žádosti – náhrada škody COVID na jaře 2020 – veřejné služby v přepravě cestujících v

Výzva k podání žádosti – náhrada škody COVID na jaře 2020 – veřejné služby v přepravě cestujících v nadregionální a dálkové železniční dopravě
05.08.2021 13:45:02Úřední deska

Ministerstvo dopravy v souladu s ustanovením § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, na základě čl. 107 odst. 2 písm. b) Smlouvy o fungování EU a na základě rozhodnutí Komise Evropské unie č. j. C(2021) 5856 final ze dne 30. července 2021 ve věci státní podpory SA.62375 (2021/N), vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace za účelem náhrady škody dopravcům provozujícím veřejné služby v přepravě cestujících nadregionální a dálkovou železniční dopravou, vzniklé v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19, způsobeného novým druhem koronaviru SARS CoV-2.
 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků