č.j.10/2018-510-RK/23, Oznámení o doplnění podkladů – rozklad spolku Děti Země - Klub za udržitelnou