Ing. Josef Kubovský

Ing. Josef Kubovský
Kontakt


sekretariát
Telefon:     225 131 169
E-mail:       sekretariat.910@mdcr.cz


Profesní informace:
 
  •  
2006 - dosud Ministerstvo dopravy
ředitel Odboru infrastruktury a územního plánu
 
  •  
2004 - 2006 Ministerstvo dopravy
zástupce ředitele Odboru pozemních komunikací

 
  •  
2001 - 2004 Ministerstvo dopravy
vedoucí Oddělení silnic a mostů v Odboru pozemních komunikací
 
  •  
1995 - 2001 Ministerstvo dopravy
referent v Odboru pozemních komunikací
 
  
 Vzdělání:
 
  •  
1975 - 1981 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Ing.