Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.

Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.
Curriculum vitae


born:         10. August 1977

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI :

04/2015 - dosud státní tajemník v Ministerstvu dopravy

02/2015 – dosud        1. náměstek MD, Sekce ekonomiky, fondů EU a strategie

11/2011 – 01/2015     ředitel SFDI

06/2011 – 11/2011     pověřen řízením SFDI

01/2009 – 11/2011      náměstek ředitele – Státní fond dopravní infrastruktury – odpovědnost za sekci realizace zdrojů (proplácení výdajů projektů, příspěvkové programy, začlenění SFDI do systému financování ze zdrojů EU)

04/2007 – 01/2009     ředitel odboru fondů EU, MD ČR

01/2007 – 04/2007     MD ČR, Odbor fondů EU – vedoucí oddělení přípravy projektů

2004 – 12/2006           MD ČR, Odbor fondů EU – oddělení strukturálních fondů a programů EU – projektový management, příprava finanční perspektivy 2007 - 2013

09/2003 – 2004           MD ČR, odbor mezinárodních vtahů a EU, oddělení implementace fondů EU - příprava finanční perspektivy 2004-2006, projektový management

 

VZDĚLÁNÍ:

2001 – 2005                Fakulta dopravní ČVUT – doktorské studium obor technologie dopravy, doktorát se zaměřením na financování dopravní infrastruktury ze zahraničních zdrojů

1995 – 2001                Fakulta dopravní ČVUT – obor management a ekonomika dopravy a telekomunikací - katedra logistiky a dopravních procesů, specializace na integrované dopravní systémy

1991 – 1995               SPŠ dopravní Masná 11, Praha 1 – obor elektrická trakce v dopravě, zaměření elektrická výzbroj trakčních vozidel (lokomotiv), řízení trakčních vozidel