Mgr. Tomáš Neřold, M.A.

Mgr. Tomáš Neřold, M.A.
Životopis


Mgr. Tomáš Neřold, M.A.  
pověřen vedením Samostatného oddělení BESIP, od 1. února 2018