Mgr. Martin Vavřina

Mgr. Martin Vavřina
Curriculum vitae


od 1. února 2017 státní tajemník v ministerstvu dopravy

 
Pracovní zkušenosti:
  • 2009 – 2017                       Ministerstvo dopravy, Odbor legislativy (pozice: zástupce ředitele odboru, ředitel odboru)
  • 2003 – 2009                       Ministerstvo dopravy, Odbor pro záležitosti Evropské unie (pozice: referent; vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru) 


Vzdělání:
  • 1996 – 2002                       Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, titul Mgr.
  • 4/2001 – 9/2001               Právnická fakulta Europa Universität Viadrina ve Frankfurtu nad Odrou (Německo)
  • 1992 – 1996                       Gymnázium Matyáše Lercha, Brno
                              
Jazykové znalosti:
  • Angličtina                           aktivní znalost, maturitní zkouška
  • Němčina                             aktivní znalost, státní všeobecná jazyková zkouška