Zařízení ICT

Zařízení ICT
Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“), jemuž podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, přísluší  hospodařit s níže uvedeným majetkem, podle vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje dne 11. ledna 2021 výběrové řízení (dále též „VŘ“) na prodej movitého majetku ICT ve vlastnictví České republiky. 

Minimální kupní cena včetně DPH 21%
 
Název majetku Inv. číslo Rok výroby Minimální kupní cena Slovy
Server Fujitsu PRIMERGY RX2530M1 4X2.5 bez disků 01-ST-001123 2015 10 000 Kč Desettisíc korun českých
Server IBM X3650 G99F2766 bez disků     01-ST-000840 2009 2 800 Kč Dvatisíceosmset korun českých
Fortigate FG-50A 01-ST-000689 2008 640 Kč Šestsetčtyřicet korun českých
Fortigate FG-50A 01-ST-000688 2008 640 Kč Šestsetčtyřicet  korun českých

Uzávěrka podání nabídek je dne 26. 1. 2021 do 08:00 hodin

Popis předmětného movitého majetku:
A.png

B-(1).png
Server Fujitsu PRIMERGY RX2530M1 4X2.5 bez disků rok výroby 2015 inv. č. 01-ST-001123 
Konfigurace: Procesor Intel® Xeon® E5-2600 v3 s až 18 jádry, paměti DDR4 1GB
Jedná se o použitou funkční movitou věc.
-----------------------------------------------------------
Server IBM X3650 bez disků rok výroby 2009 inv. č. 01-ST-000840
Konfigurace: Čtyřjádrový procesor Intel Xeon X5570 2,93 GHz, paměť 1GB DDR3
Jedná se o použitou funkční movitou věc.C.pngD.png
Fortigate FG-50A rok výroby 2008 inv. č. 01-ST-000689 Konfigurace: Porty: WAN 10/100/1000 RJ45: 2; interní porty 10/100 RJ45: 6; počet USB: 2; Výkon: 1518 Byte UDP/700 Mbps, 512 Byte UDP/350 Mbps; počet politik: 2000; Spotřeba: 32 W
Jedná se o použitou funkční movitou věc.
------------------------------------------------------------
Fortigate FG-50A rok výroby 2008 inv. č. 01-ST-000688 Konfigurace: Porty: WAN 10/100/1000 RJ45: 2; interní porty 10/100 RJ45: 6; počet USB: 2; Výkon: 1518 Byte UDP/700 Mbps, 512 Byte UDP/350 Mbps; počet politik: 2000; Spotřeba: 32 W
Jedná se o použitou funkční movitou věc.


Nabídky lze zasílat pouze písemně v zalepené obálce nadepsané nápisem 
„Výběrové řízení č. 3407/ŘSD/39300/2020 – NEOTVÍRAT“
na adresu:   
 Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Jihlava
Kosovská 10a
586 01 Jihlava

Úplné znění oznámení o výběrovém řízení č. 3407/ŘSD/39300/2020 a jeho podmínkách si mohou zájemci vyžádat na kontaktu: jan.florian@rsd.cz 
V případě technických dotazů kontaktujte: petr.hrabe@rsd.cz 

 

Položek celkem: 0