Měření rychlosti pevným radarem

Měření rychlosti pevným radarem
Žádost o:
„…informaci o zákonem stanovených podmínkách měření rychlosti vozidel v obci pevným radarem. Jak pro měření běžné, tak pro měření úsekové.  Je u těchto měření povinností provozovatele  upozornit řidiče příslušnými dopravními značkami na okolnost tohoto měření?  Setkávám se jak s měřením značkami označeným, tak neoznačeným.“

Odpověď:
Povinnost opatřit místo, kde dochází k měření rychlosti radarem (ať již jde o měření úsekové nebo o měření stacionárním radarem) dopravními značkami, není zákonem č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu) ani jiným právním předpisem stanovena. Jinak řečeno, upozornit řidiče na okolnost měření rychlosti vozidel je možností, nikoli však povinností.