Aktualizace ZUR JMK od 1. 9. 2018

Aktualizace ZUR JMK od 1. 9. 2018
Aktualizace ZUR JMK od 1. 9. 2018
 
Žádost:
Jihomoravsky kraj porizoval Uzemní studii pro Aktualizaci ZÚR a porizuje Aktualizaci ZÚR JMK
V období od 1.1.2019 proběhla korespondence s povinným subjektem a dalsími subjekty v obou vyse uvedenych vecech. 
Mimo jine:
- byla schvalovana zprava o uplatnovani ZUR JMK
- byl zverejnen navrh Aktualizace ZUR 
- probihala jednani k SEA k Aktualizaci ZUR a specificky ke stanovisku SEA
- proběhlo spolecne jednání k návrhu Aktualizace ZUR 9.10.2019, na než navazala také korespondence s povinnym subjektem jako DOSS
- byla projednavana  uzemní studiie pro Aktualziaci ZUR a byly řeseny jeji vady
- MD zaslalo napr. dopis č.j. 773/2019-910-UPR/2; listopad 2019 a tomuto dopisu predchazela korespondence z JMK a ve veci probehla jednani.
- MD bylo upozorneno na protipravnost vymezovani komunikace "43" jako silnice I/43
 
Pozadujeme 
a) kopii vyse specifikovane korespondence (Korespondenci se rozumi  listinna a emailova korespodence, prijata i odeslana, zapisy z jednani, pozvanky na jednani, prezencni listiny z jednani a dokumenty predane osobne.), a to interni i externi se vsemi subjekty za období od 16.2.2019. Nepozaduji se kopie podani od spolku a obcanu JMK. 
b] sdelit, jaka jednani a s jakymi subjekty a kdy a kde v dane veci probehla a jake byly zavery techto jednani 
 
Odpověď:
MD žadateli již veškerou korespondenci, kterou do té doby k věci disponovalo, poskytlo k předchozí žádosti.  Od té doby do dne podání a vyřízení současné žádosti neproběhlo žádné další jednání k tématu „Aktualizace ZÚR JMK“.
V požadovaném období se Ministerstvo dopravy pouze vyjadřovalo k písemnosti ve věci vzdálenosti křižovatek dálnice D43 (R43). Příchozí a odchozí korespondenci žadateli zasíláme v příloze odpovědi.
 
Informace byla poskytnuta 16. 3. 2020
+ zip příloha

Položek celkem: 0