Aktualizace schválení záměru projektu R52, resp. R5206.01

Aktualizace schválení záměru projektu R52, resp. R5206.01

Aktualizace schválení záměru projektu R52, resp. R5206.01

Žadatel požádal Ministerstvo dopravy o informace vztahující se k aktualizaci schválení záměru projektu R52, resp. R5206.01. Na základě vyjádření a podkladů věcně příslušného Odboru infrastruktury a územního plánu bylo žádosti vyhověno a informace plně poskytnuty včetně informací na CD.

 
Vzhledem k velkému objemu dat, v souladu s § 5 odst. 3 InfZ, Ministerstvo dopravy zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Informace byla poskytnuta 28. 06. 2019

Položek celkem: 0