Aktuální fáze přípravy úseku 520 pražského okruhu

Aktuální fáze přípravy úseku 520 pražského okruhu
Na stavbu D0 520 Březiněves – Satalice byla zpracována technická studie obsahující tři varianty významně se lišící výškovým řešením, nicméně směrové vedení je pro všechny tři zpracované varianty stejné. Varianty plně respektují vedení trasy, které je  stabilizováno v Zásadách územního rozvoje  hl. města Prahy/2014 i v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje/2018 a v Územních plánech některých obcí. Dne 12. února 2020 bude studie představena starostům, dle zpětné vazby se na Ministerstvu dopravy za účasti Ředitelství silnic a dálnic ČR rozhodne o variantě, která bude sledována v procesu EIA. S ohledem na stav přípravy ještě není v současné době možné zodpovědně predikovat možné zahájení výkupů. Výkupy mohou začít až po vydání územního rozhodnutí a to, pokud nedojde k žádnému procesnímu zdržení, bude vydáno nejdříve za 3 roky.
 
 

Položek celkem: 0