Analýza využívání techniky na údržbu silnic

Analýza využívání techniky na údržbu silnic

Žádost:

1)      zadalo Ministerstvo dopravy analýzu využívání sypačů či/a jiné techniky na údržbu silnic, jak zmiňoval na tiskové konferenci dne 4.2.2019? viz https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zvladli-jsme-to-vic-sypacu-neni-potreba-zhodnotil-tok-vikemdove-privaly-snehu-40270082

2)      pokud ano, prosíme o informaci, kdy byla zadána, kdo ji vypracovával, na základě jaké smlouvy a o její zaslání v elektronické, strojově zpracovatelné formě v plném rozsahu

 

Odpověď:

 

Na základě provedeného šetření Vám sděluji, že analýzu zimní údržby provádí podřízená organizace Ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic. Jde o rozsáhlý metodický materiál o zimní údržbě. ŘSD na materiálu již několik měsíců pracuje, přičemž finální podoba dokumentu by měla být připravena před začátkem nadcházejícího zimního období tak, aby výsledky zjištění mohly být včas využity. Poté, co bude analýza dokončena, bude možné ji poskytnout veřejnosti. Ministerstvo dopravy nezadávalo vypracování analýzy písemně, ale šlo domluvu při přímých jednáních mezi zástupci ministerstva a ŘSD.

            Vzhledem k tomu, že ŘSD je z hlediska InfZ samostatným povinným subjektem a InfZ nezná institut postoupení žádosti o informaci jinému povinnému subjektu, Vám mohu doporučit, abyste se s Vaším požadavkem obrátil přímo na tuto organizaci. Pokud však chcete získat zároveň samotný materiál, doporučujeme počkat do jeho vyhotovení.

Položek celkem: 0