Analýza zmiňovaná v důvodové zprávě k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., (zákon o

Analýza zmiňovaná v důvodové zprávě k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., (zákon o silničním provozu).
Analýza zmiňovaná v důvodové zprávě k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., (zákon o silničním provozu).
 
Žádost:
Žadatel požádal o poskytnutí analýzy, o které se zmiňuje důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, jenž byl dne 1. 2.2019 předložen do mezirezortního připomínkového řízení.

Odpověď:
Ministerstvo dopravy na základě stanoviska věcně příslušného Odboru legislativy poskytuje následující informace.

Analýza, o které se zmiňuje výše uvedená důvodová zpráva, spočívala jednak ve vyhodnocení dílčích, samostatných analýz Centra dopravního výzkumu, které jsou informacemi ve smyslu InfZ a které přikládáme v příloze, a dále v kontinuální dlouhodobé činnosti, jejíž součástí byla pravidelná jednání, které vedl odbor legislativy, jak v rámci dopravního resortu, tak i se zástupci dopravní policie. Na těchto jednáních byl kromě dalších aspektů týkajících se zvýšení bezpečnosti silničního provozu projednáván též vliv správního trestání v intencích silničního provozu a jeho efektivita. Na základě těchto posouzení byl učiněn závěr v potřebě nyní navrhovaných změn správního trestání v oblasti silničního provozu. Závěry z provedené analýzy jsou písemně zachyceny výhradně v důvodové zprávě k nyní projednávané novele zákona č. 361/2000 Sb.
 

Informace byla poskytnuta 26. 2. 2019

Položek celkem: 0