Automobilový trenažér

Automobilový trenažér
Automobilový trenažér
 
Žádost:
V žádosti  žadatel „poskytnutí stanoviska Ministerstva dopravy č.j. 36/2017-160-AS/2 ze dne 16. 6. 2017“.
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy na základě vyjádření a podkladů věcně příslušného Odboru agend řidičů poskytuje v příloze požadovanou listinu.
 
Nejedná se však o stanovisko Ministerstva dopravy, ale o odpověď na dotaz ve věci vydání souhlasu s používáním automobilového trenažéru Toal-L-M-2015, obsahující též výčet dokladů pro doložení k žádosti (o zápis řidičského trenažéru do registrace), včetně informace a vysvětlení postupu správního orgánu v případě řízení o podané žádosti.
 
Osobní údaje úředníků, případně zaměstnanců Ministerstva dopravy, kteří nejsou úředními osobami, a žadatele, jehož se listina týká, jsou v přiložených dokumentech anonymizovány v souladu s GDPR.
 
Závěrem si dovolujeme připomenout, že Ministerstvo dopravy sice je ústředním orgánem státní správy, který se podílí na přípravě právních předpisů zejména v oblasti dopravního práva, není však orgánem, který je oprávněn podávat závazný výklad právních předpisů, a to ani těch, na jejichž přípravě se podílí.

 

 

Položek celkem: 0