Billboardy – reklamní zařízení – odstraňování

Billboardy – reklamní zařízení – odstraňování
Billboardy – reklamní zařízení – odstraňování

Žadatel požadoval poskytnutí informací, které souvisejí s reklamními zařízeními umístěnými v silničním ochranném pásmu dálnic ve smyslu § 30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích"), a jejich odstraňování, konkrétně pak ohledně výzev k odstranění vlastníkům těchto reklamních zařízení v souladu s § 31 odst. 9 zákona o pozemních komunikacích (dále také jako „výzvy"), a to za období od 14. 8. 2018 do podání žádosti v členění dle zadání žadatele.

Ministerstvo dopravy žadateli na základě podkladů věcně příslušného Odboru pozemních komunikací poskytlo dne 2. 1. 2019 požadované informace v plném rozsahu formou exelovské tabulky.

V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Položek celkem: 0