Budova Ministerstva dopravy, využití, instalace fotovoltaických panelů

Budova Ministerstva dopravy, využití, instalace fotovoltaických panelů
31.05.2022 10:25:22Poskytnuté informace

Žádost:

Ministerstvo dopravy obdrželo dne 1. 5. 2022 zprávu, označenou jako žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Žadatel požádal o následující informace, cit.:

„1) kolik nemovitostí má v současnosti v majetku Ministerstvo dopravy ČR? 2) Kolik z těchto nemovitostí je v současnosti využívaných? Tj. jsou obsazeny úřady, úředníky, organizacemi či využívány jako sklady / depozitáře / archivy a podobně a nejde tedy jen o nevyužívané neobsazené budovy? 3) Kolik z využívaných nemovitostí má na střechách či jiným způsobem umístěné fotovoltaické panely určené k výrobě elektrické energie?“

Odpověď:

Z upřesnění žádosti dále vyplynulo, že dotaz se směřuje nikoliv ke všem nemovitým věcem, jak je definuje občanský zákoník, ale pouze k budovám (bytovým i nebytovým). Níže uvádíme odpovědi k jednotlivým otázkám:

Ad 1) Ministerstvo dopravy hospodaří s jednou administrativní budovou v majetku státu, nacházející se v katastrálním území Nového Města, obci Praha, na adrese nábř. L. Svobody 1222/12, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 573.

Ad 2) Administrativní budova specifikovaná prvním bodě je sídlem Ministerstva dopravy. V budově se nacházejí kancelářské prostory, společné prostory a sklady (archivy). Je využívána k výkonu funkcí stanovených Ministerstvu dopravy obecně závaznými právními předpisy a obsazena zaměstnanci služebně a pracovně zařazenými v ministerstvu. Část budovy užívají také jiné služební úřady (Úřad vlády, Ředitelství vodních cest), státní organizace (Ředitelství silnic a dálnic, Centrum služeb pro silniční dopravu), CENDIS, s. p. (státní podnik založený státem) a České dráhy, a.s., (akciová společnost založená státem).

Ad 3) Na uvedené budově nejsou nainstalovány fotovoltaické panely. Jejich instalaci nedovoluje památková ochrana budovy, resp. Národní památkový ústav.

Informace byla poskytnuta 16 05. 2022
 


Zpět na výpis článků