CIS JŘ - dokumenty

CIS JŘ - dokumenty
18.08.2022 12:23:35Poskytnuté informace
CIS JŘ - dokumenty
 
Žádost o:
„1) Platné i neplatné smlouvy a dohody o Celostátním informačním systému o jízdních řádech (dále CIS JŘ) včetně všech příloh a dodatků.
2) Technická dokumentace k CIS JŘ popisující datový model nebo formát a náležitosti vstupních dat.“
 
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy Vám na základě vyjádření a podkladů věcně příslušného Odboru veřejné dopravy sděluje, že požadované informace jsou uveřejněny na stránkách Ministerstva dopravy. V souladu se zněním § 6 odst. 1 InfZ  Vás proto odkazujeme na již zveřejněné informace.
 
Ad 1) Smlouva o vedení CIS JŘ včetně všech dodatků je zveřejněna na následující internetové stránce Ministerstva dopravy: https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Verejna-doprava/Jizdni-rady,-kalendare-pro-jizdni-rady,-metodi-(1)/Smlouva-o-vedeni-CIS-JR-vcetne-dodatku
Ad 2) Popis datového formátu JDF pro předkládání jízdních řádů ke schválení, tj. pro vkládání jízdních řádů do CIS JŘ je popsán v příslušných metodických pokynech v případě veřejné linkové dopravy a dopravy na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální a lanové. V případě dopravy železniční na dráze celostátní a regionální je popis datové struktury vstupních dat do CIS JŘ stanoven Správou železnic. Veškeré tyto dokumenty jsou dostupné na následující internetové stránce Ministerstva dopravy: https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Verejna-doprava/Jizdni-rady,-kalendare-pro-jizdni-rady,-metodi-(1)/Jizdni-rady-verejne-dopravy
 
Informace byla poskytnuta 15.08.2022


Zpět na výpis článků