CK MD

CK MD
03.05.2021 14:48:06Poskytnuté informace
CK MD
 
Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k „Technicko - vyhledávací studii D49 v úseku staveb 4903 – 4905“,  konkrétně - cit.:  
 
1) Sdělte nám, zda byla Technicko-vyhledávací studie D49 v úseku staveb 4903 – 4905 projednávána Centrální komisí Ministerstva dopravy.
2) Jestliže je odpověď na otázku č. 1 kladná, poskytněte nám písemný výstup Centrální komise o tomto projednání.
3) Jestliže je odpověď na otázku č. 1 kladná, poskytněte nám všechny dokumenty,  které byly podkladem tohoto projednání. „
 
Dne 6. 4. 2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. (jedná se o velmi obsáhlý objem dat)
 
 

Zpět na výpis článků