COVID -19-letecké společnosti- poskytnuté/plánované  úlevy, podpory

COVID -19-letecké společnosti- poskytnuté/plánované  úlevy, podpory
25.03.2021 10:57:21Poskytnuté informace
COVID -19-letecké společnosti- poskytnuté/plánované  úlevy, podpory
 
Žádost:
„1) Jaké podpory či úlevy (přímé či nepřímé, finanční či nefinanční) byly poskytnuty leteckým společnostem v souvislosti se současnou pandemií COVID-19 od 1. 3. 2020 do dnešního dne?
2) Jaké podpory či úlevy (přímé či nepřímé, finanční či nefinanční) jsou k dnešnímu dni plánovány (ať již ve formě návrhu či věcného záměru zákona či podzákonného předpisu) k poskytnutí leteckým společnostem v souvislosti se současnou pandemií COVID-19, příp. v jaké jsou fázi schvalování?
3) Prosím o poskytnutí všech relevantních dokumentů pod body 1) a 2) této žádosti.“.
 
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo prostřednictvím věcně příslušného odboru a sděluje, že žádné programy, v rámci kterých by letečtí dopravci mohli čerpat podpory a úlevy, nevypsalo a tudíž ani neposkytlo.
 
Letečtí dopravci mají možnost využít obecné programy podpory, které gesčně spadají pod Ministerstvo práce a sociálních věcí nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jedná se například o programy Antivirus v oblasti podpory zaměstnanosti či COVID Plus řešící záruky Exportní a garanční pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) za bankovní úvěry.
 
Ministerstvo dopravy však nedisponuje příslušnými dokumenty a detailními informacemi o těchto obecných programech, a proto doporučujeme obrátit se s žádostí na uvedené resorty pro jejich případné získání.
 
Kontakty:
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí:
 
Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, 128 01, Datová schránka: sc9aavg, 
e-mail: posta@mpsv.cz
(viz: 9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace (mpsv.cz)
 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu:
 
Na Františku 32, 110 15  Praha 1, datová schránkabxtaaw4,  e-mail: posta@mpo.cz
(viz: Přehled povinně zveřejňovaných informací | MPO)
 
Informace byla poskytnuta 19. 2. 2021
 
 

Zpět na výpis článků