Část III materiálu čj. 1050/17 - dokument I-Z4

Část III materiálu čj. 1050/17 - dokument I-Z4
11.09.2020 10:12:57Poskytnuté informace
Část III materiálu čj. 1050/17 - dokument I-Z4

Žádost:
Žadatel požadoval poskytnutí části III materiálu čj. 1050/17, na nějž se odkazuje usnesení Vlády ČR ze dne 23.10.  2017 č. 739.

Žadatel požadoval zaslání  „návazného materiálu na části III materiálu čj. 1050/17, na nějž se odkazuje usnesení Vlády ČR ze dne 23. 10. č. 739.  Konkrétně žádá poskytnout dokument I-Z4, na který odkazuje Příloha č. 1.
 
 Odpověď:
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo a na základě podkladů věcně příslušného Odboru strategie poskytlo žadateli  požadovaný materiál, který byl Ministerstvu dopravy poskytnut v rámci činnosti Stálého výboru pro jadernou energetiku, ze kterého Ministerstvo dopravy vycházelo při tvorbě předmětného vládního materiálu, který byl poskytnut v rámci původní žádosti. Zásadní je, že ve vztahu k obchvatu Třebíče byl tímto materiálem tento obchvat přebírán jako stavba jiného investora (Ředitelství silnic a dálnic ČR), připravovaná do té doby bez vazby na přepravu komponent pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.
 
Informace byla poskytnuta 20. 8. 2020
 


Zpět na výpis článků