Centrální komise MD - D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2

Centrální komise MD - D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2
15.09.2022 15:40:36Poskytnuté informace
Centrální komise MD - D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2
 
Žádost:
 „D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2“
Centralni komise Ministerstva dopravy 02/2022 projednala zamer na úsek komunikace D52 Brno,Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2.
Pozadujeme  uplny podklad predlozeny Centralni komisi MD pro tento zamer (t.j. Technicko-ekonomickou studii na úsek komunikace D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2 v plnem zneni a ve stejnych formatech na CD ROM, jak to bylo predlozeno na MD)   a zapis/zaznam z predmetneho jednani centralni komise vcetne prezencni listiny

 Vse požadujeme elektronicky a v puvodnich formátech tak, byla podkladova studie pro centralni komisi MD k tomuto zameru predana na MD

Dokumenty neexistujici elektronicky, požadujeme predat naskenovane. Byly-li nektere dokumenty na MD predlozeny duplicitne jak elektronicky, tak v listinne podobe, pak listinou (duplicitni) verzi nepozadujeme.“

Odpověď:
Ministerstvo dopravy  žádost prověřilo prostřednictvím věcně příslušného odboru a sděluje vám následující.

Na zasedání Centrální komise Ministerstva dopravy (dále „CK MD“) dne 15.2.2022 byl projednán Záměr projektu investiční akce „D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2“.  Podkladem, předloženým CK MD k posouzení je tedy přirozeně tento záměr projektu, nikoliv vámi požadovaná „Technicko-ekonomická studie na úsek komunikace D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2 v plnem zneni“. Takováto studie nebyla na ministerstvo Ředitelstvím silnic a dálnic ČR  (dále „ŘSD ČR“) nikdy předložena. Byly předloženy jediné dvě studie k dálnici D52, které CK MD posuzovala, a to „Technická studie MÚK Brno – studie alternativního řešení“ a „Technická studie R52 (D52) – Jižní tangenta v úseku Rajhrad – D2 Chrlice II“. Obě tyto studie a s tím související veškeré dokumenty vám byly v minulosti již poskytnuty na datových nosičích, a to přípisem  čj. 375/2018-072-Z 106/7 ze dne 4. 12. 2018 - konkrétně:
CD 1:
  • Technická studie MÚK Brno – studie alternativního řešení (na CD)
CD 2:
  • Technická studie R52 (D52) – Jižní tangenta v úseku Rajhrad – D2 Chrlice II (na CD)
 Ministerstvo dopravy má tedy za to, že částí požadovaných informací již disponujete.  (Povinný subjekt tak není povinen žadateli vydávat  znovu již jednou poskytnuté informace.)

V příloze vám tak nově poskytujeme:
1. Zápis + prezenční listinu ze zasedání CK MD dne 15.2.2022 (zápis je redukován na obecné informace o zasedání a dále obsahuje vše, co se vztahuje k příslušnému bodu č. 5 programu, tj. Záměru projektu investiční akce „D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2“).

2. Kompletní materiál Záměr projektu investiční akce „D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2“ předložený investorem ŘSD ČR na MD k projednání Centrální komisí MD.

Pro velký objem dat Vám Ministerstvo dopravy zasílá požadované informace prostřednictvím datového úložiště.
V souborech byla provedena anonymizace dokumentů. V souladu s InfZ a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, byly anonymizovány osobní údaje úředníků/neúředních osob, resp. vlastnoruční podpisy (případně razítka, pokud podpis zasahuje do razítka).

Anonymizace se netýká věcného obsahu dokumentů a údajů, které požadujete, jejím cílem je ochrana osobních údajů a podpisových vzorů.
 
Informace byla poskytnuta 31.08.2022
 

Zpět na výpis článků