Centrální registr řidičů (CRŘ)

Centrální registr řidičů (CRŘ)

Centrální registr řidičů (CRŘ)

 Žadatel požádal o poskytnutí dat ze systému Centrálního registru řidičů ve vztahu ke spáchání trestného činu podle  § 274 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů za období roku 2018 s označením soudu, u něhož bylo řízení vedeno, spisové značky, případně sdělení, zda u některého jednání došlo k vyřízení věci odklonem.

Ministerstvo dopravy žadateli na základě podkladů věcně příslušného Odboru agend řidičů dne 29. 08. 2019 požadované informace žadateli poskytlo.

 

V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Položek celkem: 0