Čerpání prostředků z Operačních programů Doprava

Čerpání prostředků z Operačních programů Doprava
14.07.2022 16:38:51Poskytnuté informace
Čerpání prostředků z Operačních programů Doprava

Žádost:
„jak se daří čerpat prostředky z Operačních programů Doprava v jednotlivých programových obdobích včetně statistik čerpání. Konkrétně mě zajímá, jak se dařilo čerpat finanční prostředky z Operačního programu Infrastruktura v období 2004–2006, dále OPD1 v období 2007–2013 a OPD2 v období 2014–2020. Pokud jsou tyto informace veřejně k dispozici, tak bych Vás chtěl poprosit o odkaz na tyto informace.“
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo prostřednictvím věcně příslušného Odboru fondů EU a poskytuje Vám následující informace.
 
Od vstupu ČR v květnu 2004 získala Česká republika právo čerpat ze strukturálních fondů a Fondu soudružnosti. EU prostředky na dopravní projekty byly /jsou čerpány z:
•           Fond soudružnosti (2004-2006). Alokace ve výši 614 702 199 EUR - vyčerpáno.
•           OP Infrastruktura (2004-2006). Alokace programu byla ve výši 100 356 971 EUR  - vyčerpáno.
•           OP Doprava (2007-2013). Alokace programu byla ve výši 5 821 490 363 EUR - vyčerpáno.
•           OP Doprava (2014-2020). Alokace programu je ve výši 4 559 769 999 EUR. V současné době je čerpání programu ve výši cca 85 % což představují finanční prostředky, které byly proplaceny v žádostech o platbu od příjemců ve výši 99,4 mld. CZK. OPD čerpá prostředky EU bez problémů a v absolutních číslech je jeden z několika nejlépe čerpajících programů. Alokace OPD2 bude 100% vyčerpána.
•           CEF (Connecting Europe Facility). Alokace ve výši 1,113 mld. EUR. V současné době jsou všechny prostředky smluvně zavázány.
Od roku 2004 bylo v rámci jednotlivých operačních programů Doprava pro ČR alokováno téměř 12,2 miliardy EUR  (Fond soudružnosti, OP Infrastruktura, OP Doprava 2007-2013, OP Doprava 2014-2020, CEF). Těchto 12,2 mld. Kč jsou finanční prostředky určené k financování do dopravního sektoru, tzn. nejenom na železnice a silnice.
Pro další přehledy Vás odkazujeme na stránky www.OPD.cz, www.dotaceEU.cz. Na těchto odkazech jsou uvedeny statistiky a analýzy za programové období 2007-2013 a 2014-2020, včetně informace o čerpání programového období 2004-2006. Naleznete zde také Výroční zprávy, kde je čerpání finančních prostředků EU podrobně analyzováno.
 
Informace byla poskytnuta 04.07.2022
 
 

Zpět na výpis článků