Činnost MD za rok 2019

Činnost MD za rok 2019

Činnost MD za rok 2019

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k činnosti Ministerstva dopravy za rok 2019

Dne 15. 1. 2020 byly žadateli požadované informace poskytnuty v plném rozsahu, na jeho žádost v listinné podobě. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Položek celkem: 0