Čistá mobilita

Čistá mobilita
27.04.2023 9:14:07Poskytnuté informace
Žádost:
„o poskytnutí analýzy perspektivy čisté mobility v oblasti silniční nákladní dopravy, která byla vypracována na základě aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility z roku 2019, bod 8.5.5.S26 Analýza perspektivy čisté mobility v oblasti silniční nákladní dopravy na str. 104 NAP CM, a která spadá do Vaší gesce společně s Ministerstvem životního prostředí ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (dále jen „Analýza“).
Pokud by Analýza nebyla ještě zpracována, žádám o Vás o sdělení stavu jejího vývoje a očekávaného data jejího vydání.
Dále Vás žádám o poskytnutí všech analýz k čisté mobilitě mezi lety 2019 až 2023 se zaměřením na nákladní dopravu, kterými Ministerstvo dopravy ČR disponuje.“

Odpověď:
Informace byla poskytnuta 27. 3. 2023. V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejňuje Ministerstvo dopravy pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Zpět na výpis článků