D-O-L, plavební stupeň Děčín, most v Kolíně

D-O-L, plavební stupeň Děčín, most v Kolíně
13.05.2022 8:53:19Poskytnuté informace
D-O-L, plavební stupeň Děčín, most v Kolíně
 
Žádost:
 Od r. 1996 je projekt územní ochrana průplavu Dunaj-Odra-Labe. Jaké náklady v Kč zde byly vynaloženy a kdy se začne s výstavbou.  Jaké náklady stát zaplatil za plavební stupeň Děčín? Za most v Kolíně stát zaplatil pokutu v Bruselu. Kolik to bylo a proč za to nebyl nikdo potrestán?“

Odpověď:
Výdaje Ředitelství vodních cest ČR za projekt Dunaj – Odra – Labe (DOL)  jsou ve výši 17 828 456,- Kč vč. DPH, náklady na studii proveditelnosti vodního koridoru DOL, která byla zadána Ministerstvem dopravy, činily 27 222 000,- Kč vč. DPH. Další postup bude vycházet z programového prohlášení vlády ze dne 06.01.2022.

Výdaje na zlepšení plavebních podmínek na Dolním Labi jsou ve výši 658 610 745,- Kč vč. DPH (včetně řešení původních variant, které předpokládaly výstavbu 2 plavebních stupňů).

V tomto bodě směřuje Váš dotaz s největší pravděpodobností na projekt CZ.1.01/6.2.00/09.0131 Rekonstrukce železničního mostu Kolín, který byl financován v rámci Operačního programu Doprava 2007 - 2013. Na tomto projektu byla původně předběžně stanovena korekce na porušení zákona o zadávání veřejných zakázek a nahlášeno podezření na nesrovnalost. Ze strany Řídícího orgánu Operačního programu byl předán podnět k prošetření jak na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), tak rovněž na příslušný Finanční úřad (FÚ). Současně byla na celý Operačního programu Doprava 2007 - 2013 stanovena ze strany Evropské komise  tzv. „plošná  korekce“ ve výši 10% na veškeré výdaje učiněné do 31.08.2012, která byla uhrazena v rámci státního rozpočtu. Jelikož byl tento projekt celý financován do rozhodného data 31.08.2012 byla by rovněž případná korekce projektu Rekonstrukce železničního mostu Kolín pokryta plošnou korekcí. Veškeré výdaje za plošnou korekci bylo možno zpětně uplatnit na jiných projektech Operačního programu 2007 - 2013, který byl následně úspěšně zcela plně dočerpán. Nicméně následně na základě šetření dospěl ÚOHS k závěru, že při zadávání veřejné zakázky nedošlo k porušení zákona, které by podstatně ovlivnilo nebo mohlo ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a proto rozhodl o zastavení správního řízení, současně FÚ na základě výsledku daňové kontroly konstatoval, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
 
 
Informace byla poskytnuta 19.04.2022
 

Zpět na výpis článků