D8 – investiční akce

D8 – investiční akce

 

Protihluková stěna Úžice, exit 9

-          účelem výstavby zvýšené protihlukové stěny je omezení hluku způsobeného provozem na D8 v obytné zástavbě obce Úžice

-          předpokládaná realizace: 2020

 

Mimoúrovňová křižovatka Zdiby, II. etapa

-          jedná se o dostavbu křižovatkové větve, která usnadní sjezd z D8 na I/9

-          předpokládaná realizace: 2020

 

Protihluková stěna Všestudy

-          předpokládaná realizace: 2021

 

Rozšíření odpočívky Klíčany, km  2,85 – pravá strana

-          předpokládaná realizace: 2022

 

Protihluková stěna Vepřek

-          předpokládaná realizace: 2022

 

Převedení vod přes Litochovice nad Labem

-          předpokládaná realizace: 2021

 

Modernizace kabelů v středním dělícím pásu v km 5 – 18 včetně svodidel

-          předpokládaná realizace: 2021/2022

 

Oprava vozovky obou jízdních pásů v km 5 – 12

-          předpokládaná realizace: 2021

Položek celkem: 0