D8 – předčasné užívání

D8 – předčasné užívání
D8 – předčasné užívání
 
 
Žádost:
Žadatel požádal o:
„1) všechny poslední žádosti ŘSD ČR o vydání posledních rozhodnutí k předčasnému užívání D8-0805 Lovosice – Řehlovice
2) všechna poslední rozhodnutí o žádosti ŘSD ČR k vydání předčasného užívání dálnice D8-0805 Lovosice – Řehlovice“.
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy na základě podkladů věcně příslušného Odboru infrastruktury a územního plánu žadateli poskytlo k bodu 1) Poslední žádost o povolení předčasného užívání stavby ze dne 13. 11. 2018, čj. 16999/21/18-21510 a k bodu 2) Poslední rozhodnutí Ministerstva dopravy ze dne 19. 12. 2018, kterým povoluje předčasné užívání stavby dálnice D8, stavby 0805 Lovosice – Řehlovice (úsek Bílinka – Řehlovice). 

Osobní údaje jsou na dokumentech anonymizovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 
Informace byla poskytnuta 5. 4. 2019
+ 2 přílohy: A 924-2018-910-IPK/5 a A 924-2018-910-IPK/1

Položek celkem: 0