DELOITTE – zakázky a finanční plnění

DELOITTE – zakázky a finanční plnění
DELOITTE – zakázky a finanční plnění
 
Žádost:
 
podle zákona o svobodném přístupu k informacím bych se velmi rád dotázal na to, jaké zakázky a jaké finanční plnění měly z rezortu Vašeho úřadu tyto společnosti ze skupiny DELOITTE, jmenovitě:
 1.       DELOITTE & TOUCHE CZECH REPUBLIC B.V., organizační složka později Deloitte Czech Republic B.V., organizační složka
 2.      Deloitte a Touche
 3.      Deloitte Audit s.r.o.
4.      Deloitte  s. r. o.  dříve Deloitte  & Touche spol. s r. o.
5.      Deloitte Advisory s.r.o.
6.      Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o.
7.      Deloitte BPS a.s. dříve Deloitte BPO a.s.
8.      ELBONA Audit
9.      Quistor Central Europe s.r.o. dříve Deloitte Technology, s.r.o.
a to za období od 1.1.1998 do 31.12.2010.
Bude postačovat vždy název zakázky + celkové plnění v každém předmětném roce.“
 
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo a na základě podkladů věcně příslušného Odboru financí a ekonomiky žadateli v příloze posílá přehled faktur za rok 2008 – 2010. Dle § 31 Úschova účetních záznamů, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a § 35 Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů, zákona č. 235/2004Sb.  o dani z přidané hodnoty, Ministerstvo dopravy před rokem 2008 již nemá povinnost faktury evidovat.
 
+ příloha – sešit
 
Informace byla poskytnuta 18. 3. 2019
 

Položek celkem: 0