Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták

Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták
Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták
 
Žadatel, též účastník stavebního řízení,  požadoval poskytnutí informací /spisového soupisu vztahující se k správnímu řízení, kterým má být povolena Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták.

Dne 27. 3. 2018 byly žadateli požadované informace poskytnuty v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 
 
Ministerstvo dopravy žadatele též upozornilo na skutečnost,  že účastník řízení má právo se s požadovanými listinami seznámit za využití postupů dle § 38 správního řádu včetně toho, že k nahlížení zmocní jinou osobu. Dále ministerstvo žadatele v této souvislosti upozornilo na možnost seznámení se se správním spisem v průběhu ústního jednání, které se uskuteční  v jednací místnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín.
Informace byla poskytnuta 27. 3. 2019

Položek celkem: 0