Dálniční známka

Dálniční známka
17.03.2023 8:45:37Poskytnuté informace
Žádost:
1. „Pokud si pořídím elektronickou dálniční známku na nové, dosud neregistrované vozidlo tak, že známka bude přidělena k tzv. "převozní značce" - zvláštní registrační značce pro jednorázové použití s omezenou platností, mohu po registraci vozidla tuto známku převést na nově přidělenou RZ, tak jako je to možné při "standardní" změně či výměně RZ? Pokud toto nelze, prosím o zdůvodnění proč, a prosím o připojení odkazu na příslušný zákon či vyhlášku či prováděcí předpis.

2. Dle zákona 243/2001 Sb. §21 odst. 4) je platnost zvláštní registrační značky pro jednorázové použití stanovena na 10 dnů od jejího vydání. Nicméně přímo na této papírové značce je uvedena doba platnosti 10 pracovních dnů? Je to tedy tak, že skutečné provedení vydávaných značek s omezenou platností a text na nich odporuje uvedenému zákonu?“.

Odpověď:
Povinnost poskytovat informace dle InfZ se nevztahuje na poradenství v konkrétních životních situacích, na dodatečné odůvodňování úředních postupů, odůvodňování právních předpisů či na polemiky. Takové požadované informace nejsou v souladu s ust. § 3 odst. 3 InfZ.

S ohledem na to, že jde o Vaše prvotní podání, se ministerstvo rozhodlo postupovat ve smyslu dobré správy a poskytnout Vám namísto odmítnutí vysvětlení mimo režim InfZ.

Dle Státního fondu dopravní infrastruktury, který administruje dálniční známky, lze v souladu s Článkem XII. Podmínek úhrady časového poplatku dostupných dálkovým přístupem na www.edalnice.cz (v záložce Ke stažení), se kterými oznamovatel (osoba žádající o změnu SPZ) při úhradě dálniční známky uděluje souhlas, změnu převozní značky na státní poznávací značku (dále jen „SPZ“) provést, pokud oznamovatel, který žádá o změnu SPZ vozidla, tuto skutečnost doloží kopií dokumentu dokládajícího změnu SPZ v rámci stejného vozidla (například kopie velkého technického průkazu, ve kterém je uvedena původní i nová SPZ a VIN kód vozidla).

Pakliže výše uvedené oznamovatel není schopen doložit, není možné změnu SPZ v evidenci vozidel časového zpoplatnění provést. Z výše uvedených důvodů je proto vhodnější na převozní značku vozidla uhradit pouze krátkodobou dálniční známku (10denní nebo 30denní).

Ministerstvo dopravy sděluje, že Vámi uváděná vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel již neplatí a byla dne 1. 1. 2015 nahrazena vyhláškou č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, kde je platnost určena pouze na registrační značce, tedy 10 pracovních dnů.

Informace byla poskytnuta 9.2. 2023

Zpět na výpis článků