Data z registru historických a sportovních vozidel

Data z registru historických a sportovních vozidel
18.03.2022 15:55:49Poskytnuté informace

Žádost a odpověď:

Dne 8. 2. 2022 požádal žadatel o následující informace, cit.:

 „[…] (data) z registru historických a sportovních vozidel. Žádám o veškeré údaje vedené k vozidlům mimo osobních údajů vlastníků a provozovatelů vozidel a které jsou vedené formou zápisu textu, nebo číselného údaje do registru (tedy předmětem žádosti nejsou kopie dokladů, pouze obsah vlastního registru) – zejména se jedná o údaje v rozsahu zákona 56/2001 Sb., § 4, odstavce (2) písmena e) a k) a odstavce (3) písm. a) až j), l), m) a n).[…]“

Informace byla poskytnuta dne 3. 3. 2022. V souladu s § 5 odst. 3 zveřejňuje Ministerstvo dopravy pouze tuto doprovodnou informaci.


Zpět na výpis článků