Datové schránky

Datové schránky
Datové schránky
Žádost:
Vydávalo zdejší ministerstvo nějaký metodický pokyn ve vztahu k orgánům veřejné moci, zda tyto mají akceptovat podání, učiněná jménem právnické osoby, v případě, že tato jsou odeslána z datové schránky osoby, působící jako statutární orgán této právnické osoby?
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy předmět žádosti prověřilo a sdělilo žadateli, že nevydávalo žádný metodický pokyn vůči jiným orgánům veřejné moci, který by se uvedeným zabýval.
 
Informace byla poskytnuta 01. 07. 2019

Položek celkem: 0