Dobíjecí stanice

Dobíjecí stanice
23.10.2020 15:53:15Poskytnuté informace
Dobíjecí stanice
 
Žádost:
 
„…existuje nějaký oficiální seznam či mapa dobíjecích stanic pro elektromobily v ČR (popř. i ekvivalent pro státy EU). Doposud jsem nalezl pouze seznamy a mapy, které nelze označit za oficiální a které neposkytují všechny informace. Dále bych se chtěl zeptat, zda MDČR nějakým způsobem aplikovalo nařízení EU č. 2019/631 (konkrétně využití finančních prostředků z pokut na rozšíření dobíjecí sítě) a kde bych o tomto mohl získat více informací. Pokud by tedy MDČR disponovalo informacemi o aktuálním stavu či o dosavadním vývoji výstavby nabíjecích stanic a informacemi o implementaci nařízení EU č. 2019/631, rád bych Vás požádal o poskytnutí těchto informací.“
 
Odpověď:
 
Dle zákona č. 311/2006 Sb. o pohonných hmotách je statistika o dobíjecích stanicích v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).  To zveřejňuje na svém webu některé statistické údaje o dobíjecích stanicích (poslední uveřejněný stav je k 10/2019) - https://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/statistika-cerpacich-stanic-pohonnych-hmot/seznam-verejnych-dobijecich-stanic-_-stav-k-31--10--2019--250631/. V případě, že potřebujete data aktuálnější, doporučujeme Vám se obrátit s žádostí přímo na MPO (odbor strategie a mezinárodní spolupráce). Kontakt pro žádosti dle InfZ je na:  https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/povinne-informace/prehled-povinne-zverejnovanych-informaci/prehled-povinne-zverejnovanych-informaci--8567/.
 
Pokud jde o aplikaci nařízení EU č. 2019/631 (konkrétně využití finančních prostředků z pokut na rozšíření dobíjecí sítě), částky poplatku za překročení emisí se považují za příjem souhrnného rozpočtu EU a o jejich užití bude teprve rozhodnuto Komisí v rámci přezkumu plánovaného na rok 2023.
 
Informace byla poskytnuta 17. 9. 2020


Zpět na výpis článků