Dobíjecí stanice pro elektromobily – dotační program

Dobíjecí stanice pro elektromobily – dotační program
Dobíjecí stanice pro elektromobily – dotační program
 
Žádost:
dle jakého dotačního programu mohu získat dotace na stavbu dobíjecích stanic pro elektromobily?
  
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žadateli na základě vyjádření věcně příslušného Odboru strategie, odd. dopravní politiky a čisté mobility, v   souladu s ustanovením § 6 InfZ, sděluje, že o dotaci na dobíjecí stanice je možné zažádat v rámci aktuální výzvy č. 69 Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic. Ukončení příjmu žádostí je 30. 9. 2019. Veškeré informace k této výzvě nalezne žadatel  na stránkách Operačního programu dopravy https://www.opd.cz/stranka/po-02
 
Ministerstvo dopravy žadateli doporučuje nejdříve se podívat do dokumentu Specifické podmínky programu veřejné podpory, str. 9, zda plní kvalifikační požadavky.
 
Informace byla poskytnuta 05. 08. 2019
 

Položek celkem: 0