Dokumenty a podklady potřebné k přihlášení traktoru dovezeného ze zahraničí

Dokumenty a podklady potřebné k přihlášení traktoru dovezeného ze zahraničí
17.01.2019 9:38:06Poskytnuté informace

Váš dotaz se týká problematiky registrace zvláštních vozidel českých výrobců, která měla schválenou technickou způsobilost, a tuto skutečnost lze jednoznačně prokázat, ale byla po nějakou dobu provozována v zahraničí bez registrace, kdy nelze použít standardní institut přeregistrace vozidel mezi členskými státy.

 

V tomto případě lze však využít jiný institut, který umožňuje zákon č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. (dále jen „zákon č. 56/2001 Sb.“), tj. prokázání již dříve uděleného schválení v Československu s platností i v České republice. Nedochází pak k uplatnění § 34 a § 35 zákona č. 56/2001 Sb., ale dochází přímo k registraci vozidla podle § 6 a následujících. Český výrobce ZETOR a.s., Brno, musí poskytnout závazné stanovisko (prohlášení) o tom, že předmětné vozidlo již bylo v minulosti v ČR schváleno (bylo přímo určeno pro trh v ČR) a že se plně shoduje se schváleným typem. Místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností v tomto případě vystaví k vozidlu TP a ORV, neboť jde o již v České republice vozidlo schválené. Toto prohlášení musí být doloženo protokolem zkušební stanice s jednoznačným ztotožněním vozidla se základním technickým popisem, který poskytl výrobce ZETOR na příslušný typ a výrobní číslo traktoru.

 Zpět na výpis článků