Dokumenty k pozemkům

Dokumenty k pozemkům
Žádost:
zda k níže uvedeným pozemkům má Váš úřad informace o tom, že by k 1.1.2020 existoval dokument v právní moci ve smyslu § 6, odst. 3 DzN:
a)             ohlášení stavby nebo
b)             stavební povolení nebo
c)             společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje nebo
d)             (ke stavbě která bude prováděna na základě) certifikátu autorizovaného inspektora
e)             anebo veřejnoprávní smlouva
V případě, že má Váš úřad informace o tomto dokumentu, tak žádám o identifikaci tohoto dokumentu (např. č.j.) včetně uvedení data nabytí právní moci tohoto dokumentu.
 
Odpověď:
Pozemek xxx je dotčen stavbou D 55 5507 Babice - Staré Město. Stavební povolení č. j.900/2018-910-IPK/47 ze dne 21. 5. 2019 obsahující všechny Vámi požadované informace Vám poskytujeme. Vzhledem k velikosti souboru Vám jej předáváme prostřednictvím úložiště úschovna.cz.
 
K ostatním pozemkům v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště, které uvádíte ve Vaší žádosti, Ministerstvo dopravy nemá k dispozici pravomocné rozhodnutí, které by osvědčovalo skutečnost, že pozemky jsou dotčeny stavbou.
 

Položek celkem: 0