Dopis Odboru provozu silničních vozidel

Dopis Odboru provozu silničních vozidel
24.03.2022 15:27:12Poskytnuté informace
Dopis Odboru provozu silničních vozidel
 
Žádost:
V žádosti požádal žadatel o písemnost „Dopis na ORP o zasílání Žádostí o poskytnutí součinnosti“, vyhotovené Ministerstvem dopravy České republiky dne 10. 1. 2013, pod č. j. 3/2013-150-ORG1/7, která byla adresována všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností.
Odpověď:
Ministerstvo žádost prověřilo věcně příslušným Odborem provozu silničních vozidel a zjistilo, že předmětný spis č. 3/2013-150-ORG, jehož součástí byl dokument č.j. 3/2013-150-ORG1/7,  byl vyřízen a uzavřen v květnu 2016. V roce 2021 uplynula u předmětného spisu skartační lhůta, a spis byl zařazen do skartačního řízení.  Spis č. 3/2013-150-ORG  byl v souladu se spisovým a skartačním plánem Ministerstva dopravy skartován.
 
Informace byla poskytnuta 08.03.2022


Zpět na výpis článků